Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο ιατρικών, χειρουργικών ή εργαστηριακών αποστειρωτήρων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 H&S CUSTOMS CLEARING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119