Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 44 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 44 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 44 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 ΕΥΜΑΡ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΚΕΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
27 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28 ΘΕΡΑΠΕΙΑ TOURISME COMMERCE AND CARE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ MEDIONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 Κ & Κ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
31 ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.kmedia.gr
32 ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
34 ΜΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35 ΜΠΑΚΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
37 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
38 ΟΝΥΞΙΑ Ε.Ε.
39 ΡΕΚΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. www.pharmamedihelp.gr
41 ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
42 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Ο.Ε.
43 ΤΣΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
44 ΦΟΡΤΟΥΝΑ Α.Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119