Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 100 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 100 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 100 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ASK PHARMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ Ε.Ε. https://www.ask-pharma.com/
2 Beauderma Cosmetics Εμπορική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
3 COMPUTER PARTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 DDSA PHARMA Ε.Ε.
5 DEFON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 DIMANI Ε.Ε.
7 EmporiAls ΙΚΕ
8 ERBERREVINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 EU TRADING
10 EUROLOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 EUROMAGIC HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.Euromagic.gr
12 EURONET HOME Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.euronethome.eu
13 G.P.P PREMIUM AND NATURAL GREEK PRODUCT EXPORTS LTD
14 GAM IDEAS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
15 GREEK SUN PRODUCTS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
16 HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.health2020.gr
17 INFINITY ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 INTERMOVE ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
19 KORSEON PHARMACEUTICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.korseonph.com
20 KOSMAS TAMAS TOY LASZLO VARADI
21 LA FRAGOLA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
22 LAOUTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 MEDWAY DIAGNOSTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.medwaydiagnostics.gr/
24 MELIRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.melirahoney.com/
25 MERIDIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ http://www.karelia.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119