Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 100 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 100 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 100 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.S.R. FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE https://sites.google.com/view/foodtrade
2 AKTH TASTE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
3 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
4 AQUA ROSA SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 BIO N MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
6 COMMERCE ΙΚΕ https://commercelimited.com
7 DELFOOD SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ http://www.delfood.gr
8 DUMONT FABIAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 E WORLD ENERGY TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eworldenergytrade.com
10 Elysian Yacht Services Ι.Κ.Ε.
11 ERBERREVINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ
13 EVIS GOODNESS Α.Ε.
14 Extra Διανομές Ο.Ε.
15 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
16 GROW UP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ www.hqf.gr
18 HIGH PROTECTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.highprotectionepe.eu
19 IMEX FOODS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/imex
20 ITALFOOD-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.italfood.gr
21 LORENS TRANS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
22 MEGA MART SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://megamartservices.gr
23 MILS FOOD PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
24 PREMIUM FOODS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ http://www.premiumfoods.gr
25 PRO - DRINKS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.prodrinks.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121