Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 98 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 98 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 98 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.S.R. FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE https://sites.google.com/view/foodtrade
2 AKTH TASTE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
3 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
4 BIO N MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
5 COMMERCE ΙΚΕ https://commercelimited.com
6 DELFOOD SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ http://www.delfood.gr
7 DUMONT FABIAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 E WORLD ENERGY TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eworldenergytrade.com
9 ELMAKO PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ http://elmako.offs.gr/
10 Elysian Yacht Services Ι.Κ.Ε.
11 ERBERREVINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ
13 EVIS GOODNESS Α.Ε.
14 Extra Διανομές Ο.Ε.
15 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
16 HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ www.hqf.gr
17 HIGH PROTECTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.highprotectionepe.eu
18 IMEX FOODS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/imex
19 ITALFOOD-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.italfood.gr
20 LORENS TRANS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
21 MILS FOOD PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 PREMIUM FOODS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ http://www.premiumfoods.gr
23 PRO - DRINKS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.prodrinks.gr
24 PURE HELLENIC FOODS AE http://purehellenicfoods.com
25 SAI TRADING INVEST LTD
webΕΒΕΠ 1.0.2.121