Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 STANFOOD ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Ε.
2 Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. www.alexbaharika.gr
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 Ν. Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ www.manesiotis.gr
6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119