Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 P.M MICROCARE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.microcare.gr
2 TS COFFEE Ο.Ε. http://www.tscoffee.gr/
3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΓΙΟΥΝΙΣΟΝ ΕΛΛΑΣ - ΜΗΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ http://www.pcci.gr/evep/louvaris
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA