Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 35 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 35 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 35 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGGIOMED SUPPLIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.systemed.gr
2 ASK PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.ask-pharma.com/
3 CASSO PHARMACEUTICALS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://sites.google.com/a/casso.co.gr/cass
4 E.P.G DIAGNOSTICA Ο.Ε.
5 ENERGONBIO TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.isologismos.energonbio.eu
6 LA FRAGOLA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 LS CARE Ο.Ε.
8 MEDIMEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 MediZen Pharmaceuticals Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.medizen.gr
10 ML Steviahellas Ι.Κ.Ε. http://www.mlsteviahellas.com
11 NATIONALMED Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
12 ORTHOPRO ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.opitd.eu
13 PHARMA-DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
14 PHARMAGALLENICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 PHARMATRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 SPECIAL MEDICINES ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.smpharmaceuticals.com
17 SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ www.systemvision.gr
18 Systemed Athens Ανώνυμη Εταιρεία
19 TEGEL -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.tqsgroup.gr
21 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
22 Α.ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΒΟΥΡΟΥ Ε.Ε. http://allmed.gr
23 ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
24 ΒΗΜΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΒΙΟSPINE ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.biospine.gr/biospine/financial
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA