Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 12 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 12 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 12 από 12 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGK MESOGAIA PHARMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.agkmesogaiapharma
2 DELICATE BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 DUMONT FABIAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 GIASOU Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
5 MK DOLPHIN ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sampa.gr
6 ΑΦΟΙ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ http://www.pcci.gr/evep/zeustathiou
8 ΚΑΠΠΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΡΒΙΣΙΣ Ε.Π.Ε.
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΟΪΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΓΚΕΡΛ ΕΛΛΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
11 Χ. Γ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119