Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 44 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 44 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 44 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 APAX ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.apaxltd.gr
2 BLACK ROPE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.blackrope.gr
3 BOSUNG ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.bosunghellas.gr
4 C-OCEAN MARINE SAFETY SERVICES Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε www.c-oceanmarine.com
5 ENEGEX SHIPPING SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
6 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 GNOSEA MARINE SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ www.hec.gr
9 JAGGERY HOLDINGS LTD
10 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
11 MAN ENERGY SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.mandieselturbo.gr
12 MED WAVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 OCEANKING ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.oceanking-engineering.gr
14 OCEANKING ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ http://www.pcci.gr/evep/oceanking
15 OCEANΤECH SHIPPING & TRADING LIMITED http://www.oceantech-shipping.eu
16 ORCA DIESEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 SALTWATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.saltwater-yachts.com
18 UNITECHNICAL SERVICES HELLAS P.C http://www.unitechnicalservices.com
19 VETUS HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.vetus.gr
20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. - ΣΤΟΥΜΠΗΣ Π. Ο.Ε.
21 ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 Δ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Ε.Ε
24 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.globalseaways.gr
25 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ http://www.pcci.gr/evep/zeustathiou
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA