Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 54 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 54 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 54 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ORCA DIESEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 ALNI TECHNICAL BUREAU-ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.alni-technical.gr
3 ALPHA TANGO YACHTS Ι.Κ.Ε.
4 APAX ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.apaxltd.gr
5 BOSUNG ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.bosunghellas.gr
6 C-OCEAN MARINE SAFETY SERVICES Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε www.c-oceanmarine.com
7 CALM BLUE SEAS Ι.Κ.Ε. http://www.cbseas.com
8 COMPASS MARINE AUTOMATION SOLUTIONS S.A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 DELTA ECHO TRADING & CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 ENEGEX SHIPPING SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
11 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 GNOSEA MARINE SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ www.hec.gr
14 JAGGERY HOLDINGS LTD
15 LAFIOTAKIS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
16 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
17 MAN ENERGY SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ https://www.man-es.com/global/greece
18 MED WAVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 MEGATUGS SEACARE Ι.Κ.Ε.
20 NAUTICAL TECHNOLOGY Ε.Ε.
21 OCEANKING ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.oceanking-engineering.gr
22 OCEANKING ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ http://www.pcci.gr/evep/oceanking
23 OCEANΤECH SHIPPING & TRADING LIMITED http://www.oceantech-shipping.eu
24 UNITECHNICAL SERVICES HELLAS P.C http://www.unitechnicalservices.com
25 VETUS HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.vetus.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121