Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οσπρίων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EXPORT MATERIALS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 FUNGI POLAND (ΕΛΛΑΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 KR VILLAGE HELLAS Ι.Κ.Ε.
4 Γ. ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΚΑΙ Σ. ΝΤΑΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
6 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ http://www.pcci.gr/evep/isaakidis
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA