Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CLIMA COVER ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 DELTA E.P.C. Α.Ε.
3 DUROSKAL SERVICES-AXA SCAFFOLDING Ι.Κ.Ε.
4 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
5 GREEN SKAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greenskal
6 PLOIOSKAL R.X. Μ. ΙΚΕ https://ploioskal.com/
7 R.D.S. ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.rds.com.gr
8 SALAMIS ENGINEERING WORKS Ι.Κ.Ε. http://www.salamis-ew.gr
9 SANTORINI HOTEL CONSTRUCTION Ο.Ε.
10 SCAFFOLDING SOLUTIONS Α.Ε.
11 SHIPSKAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
12 UWS Α.Ε.
13 ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://asteriashellas.com/
14 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
15 ΝΑΒΙΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
16 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΠΕΤΣΩΝ Ε.Ε.
17 ΠΥΡΣΟΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
18 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.121