Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Climatech Hellas Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.climatechhellas.gr
2 DOMUS FILOXENIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 GENERAL CONSTRUCTION & MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΚΑΠΠΑ-ΛΑΜΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΠΕΤΣΩΝ Ε.Ε.
8 ΠΡΟΜΕΛΤΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.info@promelta.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119