Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 24 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 24 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 24 από 24 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.P.D. APPLICATION & PROKAT DECKING, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 AGREVO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://esologismos.gr/agrevo
3 ANDREA JACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
4 Climatech Hellas Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.climatechhellas.gr
5 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.eco-hellas.g
6 GK CONSTRUCTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://gkconstructionsgroup.gr
7 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8 PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 SANTORINI HOTEL CONSTRUCTION Ο.Ε.
10 SEALEVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 Wooden Quality ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. PROFESSIONAL TEAK DECK APPLICATIONS
13 ΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14 ΓΙΟΥΝΙΚ ΓΙΟΤΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝΣ Ε.Ε.
15 Δ. Ν. Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dnpsa.gr
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - O MEGA MARINE & INDUSTRIAL INSULATION O.E
17 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epiplotechniki.eu
18 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
19 ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www,kasimae.eu
20 ΝΩΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.rakibar.eu
21 ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
22 ΠΡΟΩΣΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ΥΔΡΟΑ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε
webΕΒΕΠ 1.0.2.121