Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 20 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 20 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 20 από 20 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.P.D. APPLICATION & PROKAT DECKING, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 AGREVO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://esologismos.gr/agrevo
3 Climatech Hellas Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.climatechhellas.gr
4 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.eco-hellas.g
5 GENERAL CONSTRUCTION & MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 GK CONSTRUCTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://gkconstructionsgroup.gr
7 J.T. MARINE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9 PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
10 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. PROFESSIONAL TEAK DECK APPLICATIONS
11 ΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 Δ. Ν. Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dnpsa.gr
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - O MEGA MARINE & INDUSTRIAL INSULATION O.E
14 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epiplotechniki.eu
15 ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
16 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
17 ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www,kasimae.eu
18 ΝΩΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.rakibar.eu
19 ΠΡΟΩΣΗΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20 ΥΔΡΟΑ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε
webΕΒΕΠ 1.0.2.119