Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 15 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 15 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 15 από 15 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AKTI ENGINEERING ΙΚΕ http://www.aktieng.gr
2 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.buildandbond.gr
3 JET CRAFT SHIPYARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 KTHENCON ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
5 MEGACRANE Ι ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ Ι.Κ.Ε. https://www.megacrane1.fid.gr
6 MEGACRANE ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ https://www.megacrane.fid.gr
7 PROFESSIONAL SOLUTIONS P.C http://professionalsolutions.gr/
8 ZANTE NAUTICAL VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 Α.Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Ε.Ε
10 ΒΕΓΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 Ι. & Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/papaleksis
12 ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.naftiliakitechnodemikiae.com
14 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.naftiliakitechnodomikiepe.com
15 ΟΔΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/odeusi
webΕΒΕΠ 1.0.2.119