Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 BUILD ME UP ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2 ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.eniga.gr/
3 STAIKROS E.E.
4 ΑΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
5 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε.
6 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε. www.olympicmarine.gr
7 ΑΡΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. https://www.aratospc.gr
8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
9 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.zitakat.gr
10 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε
11 ΚΕΠΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ http://www.athens-marina.com
13 ΠΡΟΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ http://www.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.gr/EL999187118
14 ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε.Ε. www.proteusatee.grg
15 Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.triatrita.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121