Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.eniga.gr/
2 ERGON ENERGY PRO Ε.Ε.
3 MINABΡA ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ http://www.netpoint-sa.eu
5 SANTORINI HOTEL CONSTRUCTION Ο.Ε.
6 Α.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε.
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ
10 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. https://www.svev.gr
11 ΚΙΝΗΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.toumpaniaris.com
13 ΠΡΟΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ http://www.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.gr/EL999187118
14 Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16 ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε
18 Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.barlamas.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.121