Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 84 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 84 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 84 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANG HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.anghome.gr
2 APOSTOLATA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.apostolata.eu
3 BUILD ME UP ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
4 CW GALLERY GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5 DNA ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 DOS ATHENS Α.Ε.
7 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.eco-hellas.g
8 GI & GE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.g-g.com.gr
9 GRADIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.gradis-tech.com
10 GREATIFY Ε.Ε.
11 HELLENIC ADVANCED BUILDING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.habuilding.gr
12 ICON-BUILT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13 INTERHOMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.interhomes.gr/
14 KARAMAT ZEESHAN TOY HUSSAIN
15 KROSS PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.kross-ae.gr
16 M. CONSTRUCTION ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.eurometal.com.gr/m-construcrions
17 MASTERTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 MLG GREECE ENTERPRENEURSHIP LTD
19 NGS DEVELOPMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 NOVA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
21 ORBIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
22 PRESTIGE PROPERTY HOLDINGS Ι.Κ.Ε.
23 RAPTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
24 SDK SMART & GREEN HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sdk-home.com/
25 SIMETRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.simetronatebe.wordpress.com
webΕΒΕΠ 1.0.2.121