Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 235 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 235 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 101 μέχρι 125 από 235 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
101 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ http://www.ebm.gr
102 ΔΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/dilos
103 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΑΜΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
104 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
105 ΔΟΜΗ - Μ. ΚΑΙ Δ. ΣΑΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.domisalta.gr
106 Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - Μ. ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ
107 Ε. ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Κ. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
108 ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.eltek-epe.gr
111 ΕΛΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.elsta.gr
112 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
113 ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.energoate.gr
114 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.energeiakhmhlou.com
115 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
116 ΕΡΓΟΜΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
117 ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
118 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/eroussounelos
119 ΕΥΓΕΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΛΑΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
120 ΕΥΔΩΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
121 ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.eurokat.gr
122 ΖΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ισολογισμοσ/el800395150
123 ΖΕΑ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/zea
124 ΖΕΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
125 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.zitakat.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA