Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ECORESET A.E.
2 ECORESET A.E.
3 NATIONAL RECYCLING METALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.jaimelabeaute.gr
4 VEN ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.apcmonepe.com
5 ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121