Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 21 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 21 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 21 από 21 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CICI TECHNOLOGY Ε.Ε.
2 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3 MUHAMMAD KHALID ΤΟΥ RASOOL
4 P.R.B. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/prb
5 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
6 VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 Α. Λ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ RECYCLING I.K.E
8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://asarecycle.gr
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ http://www.vasilakopoulos.eu/?page_id=6
12 ΜΑΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
13 ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡIΜMΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marirecycling.gr
14 ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.meteogaz-finance.gr
15 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.beinoglou.gr
16 Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.toumpaniaris.com
17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
18 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
19 ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sylmetan.taxiswaste.gr
20 ΤΖΙΤΖΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
21 ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA