Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 MUHAMMAD KHALID ΤΟΥ RASOOL
2 P.R.B. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/prb
3 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
4 Α. Λ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ RECYCLING I.K.E
5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://asarecycle.gr
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
7 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ http://www.vasilakopoulos.eu/?page_id=6
9 ΜΑΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
10 ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡIΜMΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marirecycling.gr
11 ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.meteogaz-finance.gr
12 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.beinoglou.gr
13 Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.toumpaniaris.com
14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
15 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
16 ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sylmetan.taxiswaste.gr
17 ΤΖΙΤΖΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
18 ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA