Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 24 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 24 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 24 από 24 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3 MUHAMMAD KHALID ΤΟΥ RASOOL
4 P.R.B. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/prb
5 REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 REGREENIT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
8 VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 Α. Λ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ RECYCLING I.K.E
10 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://asarecycle.gr
11 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ http://www.vasilakopoulos.eu/?page_id=6
13 ΕΝΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΜΑΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
15 ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡIΜMΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marirecycling.gr
16 ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.meteogaz-finance.gr
17 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΠΕΤΣΩΝ Ε.Ε.
18 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.beinoglou.gr
19 Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.toumpaniaris.com
20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
21 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
22 ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sylmetan.taxiswaste.gr
23 ΤΖΙΤΖΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
24 ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119