Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 29 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 29 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 29 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3 FERRO METAL SCRAP Α.Ε.
4 FISHING FOR PLASTIC - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
5 GL RECYCLE Ε.Ε.
6 MUHAMMAD KHALID ΤΟΥ RASOOL
7 P.R.B. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/prb
8 REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 REGREENIT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
11 VEN ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.apcmonepe.com
12 VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 Α. Λ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ RECYCLING I.K.E
14 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://asarecycle.gr
15 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
16 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ http://www.vasilakopoulos.eu/?page_id=6
18 ΜΑΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
19 ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡIΜMΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marirecycling.gr
20 ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.meteogaz-finance.gr
21 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΠΕΤΣΩΝ Ε.Ε.
22 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.beinoglou.gr
23 Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.toumpaniaris.com
24 ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121