Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 105 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 105 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 105 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΕΥΔΩΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2 AGROMEG Ι.Κ.Ε.
3 ANDI ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.andienergy.fid.gr
4 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
5 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
6 BIOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.bioland.net.gr
7 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
8 C. RETAIL EXPRESS ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΕ
9 C. RETAIL EXPRESS ΝΙΚΑΙΑ Ε.Ε.
10 DIAN ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.dianenergy.fid.gr
11 ECO SOLAR POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://cloudhostonline.github.io/EcoSolarPowerMIKE/
12 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
13 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
14 ENERGY NN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 FASTFORWARD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/texnofwtovoltaiki
16 FRESH AND WATT TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε HTTP://WWW.FRESHANDWATT2.GR
17 GRDS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 GREEN DAY ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.greenrents.gr
19 GREEN EFFECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.green-effect.gr
20 GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES Α.Ε. http://www.greensteel.gr
21 MR GADGET FACTORY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
22 NEW ECO SOLAR POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://cloudhostonline.github.io/NewEcoSolarPowerMIKE/
23 NOVA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
24 PVG DEVELOPING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 RPVAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.rpvas.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121