Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 194 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 194 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 194 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 O.W. ENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27 P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ http://www.pmsynthesis.com
28 PA.DIM. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. http://www.padimike.gr
29 PAPANASTASIOU SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.papanastasiousolar.gr
30 RPVAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.rpvas.gr
31 S.L. Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία http://www.sl-dea.gr
32 SALVATORE ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
33 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUSOI.GR
34 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUS19.GR
35 SIMPLY GARAGE -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
36 SMK ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο.Ε.
37 SOLAR TRIAD 2 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38 SOLAR YARD Ι.Κ.Ε.
39 SOLARGON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡOΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.solargon.gr
40 Sphinx Helios Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.sphinxhelios.gr
41 SRV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
42 SUN WAY ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Ο.Ε.
43 SUNEL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.sunelgroup.com/
44 SUNNY ISLAND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sunnyislandenergeiaki.gr
45 SURYA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
46 SUSIEN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
47 T&T ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
48 VITEX A.E. http://www.pcci.gr/evep/giannidi
49 VORTEX TECHNOLOGIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
50 Α. Γ. ΦΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA