Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 193 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 193 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 193 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANDI ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.andienergy.fid.gr
2 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
3 ATTICA GREEN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
5 BHTA ENERGY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
6 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
7 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 CLARUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.clarusesco.com
9 DIAN ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.dianenergy.fid.gr
10 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
11 EUROSOL HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝYΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/eurosol
12 GET shipping trading and constructions ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 GPN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
14 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
15 GREEN EFFECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.green-effect.gr
16 GREEN HARVEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 01 E.Ε.
18 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 02 E.Ε.
19 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 03 E.Ε.
20 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 04 E.Ε.
21 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 05 E.Ε.
22 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 06 E.Ε.
23 GΜ ΓΕΝΝΑΙΟ SOLAR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 KIRA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
25 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mevaco.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA