Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 234 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 234 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 234 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
2 A & G ENERGY Ε.Ε.
3 ADION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 AEGIALI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ALPHA RENEWABLES AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ANDI ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.andienergy.fid.gr
7 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
8 ATTICA GREEN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
10 BHTA ENERGY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
11 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
12 BLISS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 CLARUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.clarusesco.com
15 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
16 D & P ENERGY 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 D & P ENERGY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 D & P ENERGY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 D & P ENERGY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20 DIAN ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.dianenergy.fid.gr
21 ECO SOLAR POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://cloudhostonline.github.io/EcoSolarPowerMIKE/
22 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
23 ELECTRA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://electraenergysupply.com
24 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
25 ENERGY NN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119