Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 200 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 200 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 200 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANDI ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.andienergy.fid.gr
2 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
3 ATTICA GREEN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
5 BHTA ENERGY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
6 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
7 BLISS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 CLARUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.clarusesco.com
10 DIAN ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. https://www.dianenergy.fid.gr
11 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
12 EUROSOL HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝYΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/eurosol
13 GET shipping trading and constructions ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
14 GPN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
15 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
16 GREEN EFFECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.green-effect.gr
17 GREEN HARVEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 01 E.Ε.
19 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 02 E.Ε.
20 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 03 E.Ε.
21 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 04 E.Ε.
22 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 05 E.Ε.
23 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 06 E.Ε.
24 GΜ ΓΕΝΝΑΙΟ SOLAR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 KIRA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA