Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 15 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 15 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 15 από 15 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEGIALI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 AGROMEG Ι.Κ.Ε.
3 DOURMEDECO ΙΚΕ
4 FRESH AND WATT TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε HTTP://WWW.FRESHANDWATT2.GR
5 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
6 PA.DIM. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. http://www.padimike.gr
7 PVG DEVELOPING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 VORTEX TECHNOLOGIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
9 Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vgroupaelionaitheira.com/cms
10 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΟΣ ΙΚΕ http://www.biogasavlidas.gr
11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.helenco.eu
12 ΕΥΔΩΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ http://www.megaeco.gr
14 ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΤΚΜΝ DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://tkmn.gr/
webΕΒΕΠ 1.0.2.121