Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 11 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 11 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 11 από 11 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGROMEG Ι.Κ.Ε.
2 DOURMEDECO ΙΚΕ
3 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
4 PA.DIM. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. http://www.padimike.gr
5 PARNONAS PELLETS PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 VORTEX TECHNOLOGIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
7 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΟΣ ΙΚΕ
8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.helenco.eu
9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ AΝΕΜΟΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ http://www.megaeco.gr
11 ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA