Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 58 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 58 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 58 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEGIALI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ALPHA RENEWABLES AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.alphares.gr
3 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
4 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
5 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
6 D & P ENERGY 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 D & P ENERGY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 D & P ENERGY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 DESOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ELECTRA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://electraenergysupply.com
11 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
12 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
13 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 01 E.Ε.
14 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 02 E.Ε.
15 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 03 E.Ε.
16 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 04 E.Ε.
17 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 05 E.Ε.
18 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 06 E.Ε.
19 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mevaco.gr
20 MUSTERSTATION Ι.Κ.Ε.
21 PVG DEVELOPING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUSOI.GR
23 SIMPLY GARAGE -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 SMK ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο.Ε.
25 SOLAR TRIAD 2 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121