Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 63 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 63 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 63 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEGIALI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
3 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
4 BLISS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
6 DESOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ELECTRA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
9 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
10 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 01 E.Ε.
11 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 02 E.Ε.
12 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 03 E.Ε.
13 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 04 E.Ε.
14 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 05 E.Ε.
15 GREENBIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 06 E.Ε.
16 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mevaco.gr
17 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUSOI.GR
18 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUS19.GR
19 SIMPLY GARAGE -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 SMK ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο.Ε.
21 SOLAR TRIAD 2 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 SOLAR YARD Ι.Κ.Ε.
23 VOLTON AIR DRAG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 VOLTON AIR ELEVEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 VORTEX TECHNOLOGIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
webΕΒΕΠ 1.0.2.119