Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 140 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 140 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 140 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 KTHENCON ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
27 MARINE REPAIR ENGINES ΙΚΕ
28 MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.marinesolutions.gr
29 MESSINIA HELLAS SA
30 MIG YACHT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 MM MARINE INTERGRATED SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mmmarine.tk
32 MP-SI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΣΚΡΑΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
33 NAUTILOS NAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.episkeves-ploion.gr/
34 NEPTUNE ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
35 NOURAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36 OCEANΤECH SHIPPING & TRADING LIMITED http://www.oceantech-shipping.eu
37 OPTIMUS PRIME HELLAS Ltd
38 OΝETECH SERVICES LTD(HELLAS)
39 PANE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
40 Perfect Yachts Services Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. http://www.perfectyachts.gr
41 PERIMENIS ELECTRICAL SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.perimenis.fid.gr
42 RADIO HOLLAND ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
43 RADIO SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
44 ROSELTON SHIPPING LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
45 RS TECHNICAL AND CONSULTANCY SERVICES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.rstechnicalservices.gr
46 SEA ERGON MARINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.seaergon.gr
47 SEAGROUP Ο.Ε
48 SOHO FURNITURE ΙΚΕ
49 Survitec Safety Solutions Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Λύσεων Ασφαλείας
50 TALOS SHIPYARDS AND MARINE SERVICES – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.privatseamarine.com
webΕΒΕΠ 1.0.2.119