Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 129 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 129 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 129 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ACJO CONSULTANCY SERVICES LIMITED
3 ARK HELLAS PC
4 BOLTON MARINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΑΦΩN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 CLIMA COVER ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 DAY CRUISE MARINE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
7 ECO SHIPYARDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
9 ENEGEX FUELS
10 EUROHULL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.plotipolitiaae.gr
11 FORTOTECH ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.fortotech.gr
12 FOSES MARINE ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 G.M.T.S. ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
14 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 GNOSEA MARINE SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 HELLENIC SHIP WORLD SERVICES SHIP & INDUSTRY MAINTENANCE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
17 InterPegasus Management Private Company http://www.interpegasus.gr/
18 Kongsberg Commercial Marine Ανώνυμη Εταιρεία
19 KTHENCON ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
20 LEON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ μον/πη Ι.Κ.Ε
21 MARINE REPAIR ENGINES ΙΚΕ
22 MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.marinesolutions.gr
23 MESSINIA HELLAS SA
24 MIG YACHT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 MM MARINE INTERGRATED SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mmmarine.tk
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA