Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 16 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 16 από 16 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 COMPASS MARINE AUTOMATION SOLUTIONS S.A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
3 GET shipping trading and constructions ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5 SEA ERGON MARINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.seaergon.gr
6 TECH ELECTRIC Ο.Ε.
7 TRIPLE A HOLDINGS Ι.Κ.Ε. https://tripleaholdings.co.in
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
9 ΓΥΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 ΛΕΝΤΙΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ledit.gr
13 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pmarinis.gr
14 ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΕΡΒΙΣ Ο.Ε.
15 ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.triatrita.gr
16 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119