Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 13 από 13 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 SEA ERGON MARINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.seaergon.gr
3 TECH ELECTRIC Ο.Ε.
4 TRIPLE A HOLDINGS Ι.Κ.Ε. https://tripleaholdings.co.in
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
6 ΓΥΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
9 ΛΕΝΤΙΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ledit.gr
10 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pmarinis.gr
11 ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΕΡΒΙΣ Ο.Ε.
12 ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.triatrita.gr
13 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119