Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ACTIVE MUSIC ARTS AND CRAFTS ΜΟΝ ΙΚΕ http://www.activesound.gr
2 EKOWOOD Ε.Ε.
3 INNOVAWOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
4 Patrwn Τεχνική Εταιρεία & Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Ε.
5 PRORACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pro-rack.gr
6 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ http://www.satogroup.gr
7 TOPOS ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.topos.gr
8 VCASPLUS ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. www.vcasplus.eu
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121