Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 20 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 20 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 20 από 20 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ERGOTEM HARDFACING ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 GENEDICO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://genedico-sa.egemi.gr
3 GROUPAL ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/groupal
4 MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.marinesolutions.gr
5 SEALEVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 TOXOTIS METALON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
7 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. http://www.althra.gr ΛΑΘΟΣ
9 ΑΝΟΔΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/kyziridis
11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/xatzieleni
12 ΙΝΤΡΑΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
13 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.autorecycling.gr
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΜΑΖΩ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 ΠΡΟΜΕΛΤΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.info@promelta.gr
18 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΤΣΑΝΑΗΣ - ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ http://www.tsanais.isolonline.gr
20 ΤΣΑΝΑΗΣ - ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
webΕΒΕΠ 1.0.2.121