Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 HEIDELBERG MATERIALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/xalyps
2 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ http://www.halyvourgiki.com
webΕΒΕΠ 1.0.2.121