Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.hgi.gr
2 NTPLASTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121