Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 3 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 3 από 3 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.093307430.eu
2 ΝΕΛΣΟΝ ΤΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3 Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.geotest-eng.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121