Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.argofish.gr
2 ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.lampranohellas.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.119