Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 26 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 26 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 26 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADRIANO ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2 DSM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ds-megoulis.gr
3 EMPIRE MOBILITY CORPORATION Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
4 EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ
5 LAVE ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.laveepe.eu
6 PLANET FRUITS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.planet-fruits.eu
7 SALAD FRESH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 SOLUTIONS OF ECONOMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.solec.gr
9 Α.Α. DYNAMIC TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
10 ΑΜΠΕΛΟΣ ΒΟΧΑΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.
11 ΑΝΝΑ FRUITS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12 ΑΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
13 ΑΦΟΙ ΔΕΝΤΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.dentakis.gr
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
15 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AGRIFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.tavladakis.gr
16 ΚΟΛΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΚΕ
18 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙOΝΤΩΝ ΕΠΕ
19 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
20 ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.nodaras.gr
21 ΠΑΤΑΤΟΤΡΑΣΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
22 ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ http://www.kyrlis.fid.gr
24 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.eurogreen.fid.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA