Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 749000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 19
2 749010 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 33
3 749011 Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων 4
4 749012 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 31
5 749013 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 12
6 749014 Πρόβλεψη καιρού και μετεωρολογικές υπηρεσίες 1
7 749015 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 16
8 749019 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 34
9 749020 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 34
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 182 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 182 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 182 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2 Aeonobio Products ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.aeonobio.com
3 AMBIENCE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ambience.com.gr
4 APITEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5 ARGONAUTIS MARITIME SERVICES LTD
6 ATHLETIC PRODUCTIONS IKE
7 Beauderma Cosmetics Εμπορική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
8 BERY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.berymepe-finance.gr
9 Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore SAS
10 BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.bureauveritas.gr
11 C.D.M ALL BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 C.I.S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ http://www.cis.gr
13 COMMERCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/commerce
14 COVER CRAFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.covercraft.gr
15 D.N.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.dnpepe.eu
16 DAN SHIPPING ΙΚΕ
17 DESIGNERSON-CALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 DIAPLOUS HUMAN RESOURCES SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 DROMON BUREAU OF SHIPPING Ι.Κ.Ε. www.dromon-hellas.com
20 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
21 EOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eosenergysa.gr
22 EVPO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.evpoship.com
23 FALCON SECURITY NEW GENERATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
24 FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ http://www.fms-greece.gr
25 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA