Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 43
2 7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες 48
3 7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 22
4 7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 184
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 295 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 295 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 295 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 DESIGNERSON-CALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
27 DIAPLOUS HUMAN RESOURCES SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28 DREADBOX I.K.E.
29 DROMON BUREAU OF SHIPPING Ι.Κ.Ε. www.dromon-hellas.com
30 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
31 EOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eosenergysa.gr
32 ETHOS MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ
33 EVPO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.evpoship.com
34 EΛΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.elinconsultants.com
35 FALCON SECURITY NEW GENERATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
36 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
37 FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ http://www.fms-greece.gr
38 G-DRILL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
39 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
40 HALLEY ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
41 HELENGI ENGINEERING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.helengi.com
42 HELLENIC LLOYD`S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.lr.org
43 HERC ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
44 ICS SOLIX ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45 IF HELLAS LTD
46 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
47 INSOL - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
48 INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ http://www.icss.gr
49 INTERFREIGHT HELLAS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
50 INTERSHIPPING SERVICES - GREECE ΙΚΕ http://intershippingservicesgreece.com
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA