Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 26
2 7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 123
3 7220 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 25
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 174 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 174 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 174 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 Aeonobio Products ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.aeonobio.com
3 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 APOSPASMA Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/apospasma
5 ASSERTED KNOWLEDGE O.E http://www.aknow.eu
6 ASTROLAB EDUCATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 AUTOPRESS Ε.Ε.
8 AZ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pcci.gr/evep/azhermes
9 BCONN CREATIVE STUDIOS GR Μ.Ε.Π.Ε. http://cdcreative.cloud-isologismos.eu
10 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
11 CALCULUS - ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΙΚΕ
12 COMPOST HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.composthellas.eu
13 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
14 DIABETES INNOVATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.diabetesinnovations.gr
15 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.eco-hellas.g
16 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
17 ENERGONBIO TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.isologismos.energonbio.eu
18 ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ http://www.ermafirst.com
19 EUROGENE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 FANTASY SPORTS INTERACTIVE HELLAS LIMITED
21 FERROSTEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ KAI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
22 FOCUS LAB - ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 GREEK RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 HI SAS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA