Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 12 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 12 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 12 από 12 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AKTI ENGINEERING ΙΚΕ www.aktieng.gr
2 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3 HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ www.hec.gr
4 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.alpha-sigma.gr
6 ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.deltaanlyticallabs.com
7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ SILK OIL ΣΑΜΟΥ
9 ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ Θ. - ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ Φ. Ο.Ε
11 Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ & Α.Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε http://www.pmproject.gr
12 ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ximikaevqastivia.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA