Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 36 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 36 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 36 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ACROSS TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
3 ATHAMAR FRIGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 AΞΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
5 BE ACCURATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
7 EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 Filion Transport & Trading ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9 I.C. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΕΕ
10 LAIGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.laigopc.eu/
11 MIDWINTER ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 Paco Cafe ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
13 POWER OF RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ http://www.powerof retail.eu
14 R.W.K INTERNATIONAL FREIGHT TRADERS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 SENA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 TRADE INNOVATION AE
17 WAREHOUSEONE Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
18 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://esologismos.gr/aggelopoulos
19 ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
21 ΕΛ.ΕΥ.ΣΙ.ς B2B ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://elefciservices.gr/
22 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.originalwaffles.gr
24 ΙΝΤΟΥΣΤΡΙΕΛ ΙΚΕ www.industriel.gr
25 Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA