Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6511 Ασφάλειες ζωής 2
2 6512 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 15
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 17 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 17 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 17 από 17 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ http://www.kotsovolos.gr/
2 EASY CARGO ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 EURASIA MARITIME CLAIMS MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.multifreight.gr
5 NEON ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) http://www.np-asfalistiki.gr
7 Γ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ- Π.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/leontaridis_katsantwnis
8 Ε.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ http://www.giannitsas.eu
9 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΕ
10 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.iomer.gr
12 ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
13 ΜΙΝΩ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
14 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 ΠΛΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ www.toyota.gr/plestis
webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA