Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 84 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 84 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 84 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGROMEG Ι.Κ.Ε.
2 B2BEE Υπηρεσίες Τεχνολογίας Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.b2bee.gr
3 BE TRUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.asprotechsa.eu
4 BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ http://www.bitrosenergy.gr
5 BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.pcci.gr/evep/bigsolar
6 BIOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.bioland.net.gr
7 ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electron-energy.net
8 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
9 GREEN DAY ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.greenrents.gr
10 GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES Α.Ε. http://www.greensteel.gr
11 GRTECH-SOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.grtech-solutions.com
12 RPVAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.rpvas.gr
13 S.L. Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία http://www.sl-dea.gr
14 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUSOI.GR
15 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUS19.GR
16 SMART-PVSM ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 SOLUTIONS OF ECONOMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.solec.gr
18 Sphinx Helios Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.sphinxhelios.gr
19 SRV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20 VICTINI LOGISTICS PARK ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕMΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.gedlogisticsae.gr
21 VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ http://www.agittis.fid.gr
23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.serepas-epe.gr
24 ΑΙΑΚΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
25 ΑΙΓΙΣΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA