Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3010 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 1
2 3011 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 265
3 3012 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 57
4 3030 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 6
5 3092 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 1
6 3099 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 2
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 332 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 332 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 332 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADMIRE LIMITED ΕΠΕ
2 AMK TECHNICAL TRADE Ε.Π.Ε. (LTD) - ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.amkepe.gr
3 ANCO MARITIME ACTIVITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ANTHIMAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ARK HELLAS PC
6 CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cargoland.gr
7 CHANTIER ELTHOM-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/chantier_elthom
8 DL AUTOMATION & CONTROL TECHNICAL & COMMERCIAL ENTERPRISES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dlautomation.gr
9 ECO SHIPYARDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ELECTRIC CARS SP IKE http://www.electric-cars.gr
11 Electron Marine Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία www.electronmarine.com/isologismoi
12 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
13 ENEGEX SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
14 ERGONAFT Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
15 ERGOPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16 FIRE AND MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
17 FOSES MARINE ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 FRENCH OCEAN GROUP
19 G.M.T.S. ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
20 GERMANISCHER LLOYD ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ισολογισμος.gr/EL095209296
21 GROUP NAVALE ΙΚΕ
22 INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ http://www.icss.gr
23 International Marine Consultants Ο.Ε
24 IST HELLAS PC http://www.isthellas.com
25 JET CRAFT SHIPYARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA