Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3010 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 1
2 3011 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 266
3 3012 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 58
4 3030 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 6
5 3092 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 1
6 3099 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 2
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 334 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 334 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 334 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADMIRE LIMITED ΕΠΕ
2 AMK TECHNICAL TRADE Ε.Π.Ε. (LTD) - ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.amkepe.gr
3 ANCO MARITIME ACTIVITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ANTHIMAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ARK HELLAS PC
6 CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cargoland.gr
7 CHANTIER ELTHOM-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/chantier_elthom
8 DIGITAL MARINE CHARTS Ι.Κ.Ε.
9 DL AUTOMATION & CONTROL TECHNICAL & COMMERCIAL ENTERPRISES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dlautomation.gr
10 ECO SHIPYARDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ELECTRIC CARS SP IKE http://www.electric-cars.gr
12 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
13 ENEGEX FUELS
14 ERGONAFT Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
15 ERGOPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16 FIRE AND MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
17 FOSES MARINE ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 FRENCH OCEAN GROUP
19 G.M.T.S. ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
20 GERMANISCHER LLOYD ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ισολογισμος.gr/EL095209296
21 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 GROUP NAVALE ΙΚΕ
23 INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ http://www.icss.gr
24 International Marine Consultants Ο.Ε
25 JET CRAFT SHIPYARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA