Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2211 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 1
2 2219 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 7
3 2221 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 11
4 2222 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 32
5 2223 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 3
6 2229 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 30
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 84 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 84 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 84 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 D.N.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.dnpepe.eu
2 ECO SHIPYARDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 EXPANDITE - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) http://www.expandite-gr2.webnode.gr
4 FIRE AND MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 GENERALCO EE
6 JET CRAFT SHIPYARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 KITTIWAKE ΕΛΛΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 NEOPLAST - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.neoplast.gr
9 NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/newnaval
10 NTPLASTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
11 P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ http://www.pmsynthesis.com
12 PLASTIC PELLET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 SKOT ΑΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ http://www.pcci.gr/evep/skot
14 STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ www.stop.com.gr
15 TECHNOCAN Α.Ε. (ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.technocan.com
16 TEVDORADZE LALI TOY REZO
17 UNION PLASTICS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 ZANTE NAUTICAL VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
19 ΑΒΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/avenko
20 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΝΟΥΣΒΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.lineon.gr
21 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΟΕ
22 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.vipponae.gr
23 ΑΤ PLAST Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
24 ΑΦΟΙ ΒΕΖΟΥ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/vezos
25 ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.panchart.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA