Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 0311 Θαλάσσια αλιεία 6
2 0320 Υδατοκαλλιέργεια 1
3 0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 19
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 26 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 26 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 26 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AURORA SALMON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.salmonsa.eu
2 CATVIS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.catvishellas.eu
3 DIMARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.dimare-epe.info
4 N.A.J.A.R.C.O. ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.najarco.gr
5 SEVEN SEAS ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
7 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aegeanwarehouses.gr
8 ΑΦΟΙ ΜΟΥΚΑΖΗ Ο.Ε
9 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
10 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.argofish.gr
11 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 ΚΑΛΗ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.goodfish.gr
13 ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.kaloni.gr
14 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
15 ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.lampranohellas.eu
16 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΝΕΜ ΑΕ
19 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ΤΕΛΙΑ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΙΧΘΥΩΝ, ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA