Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 244
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 8
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 30
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 22
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 329
9 11 Ποτοποιία 18
10 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 2
11 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 58
12 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 61
13 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 25
14 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 45
15 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 45
16 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 152
17 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 14
18 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 130
19 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 12
20 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 78
21 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 112
22 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 65
23 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 319
24 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 84
25 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 106
26 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 177
27 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 21
28 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 262
29 31 Κατασκευή επίπλων 111
30 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 81
31 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 967
32 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 431
33 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 23
34 37 Επεξεργασία λυμάτων 23
35 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 490
36 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 49
37 41 Κατασκευές κτιρίων 843
38 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 357
39 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.125
40 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.547
41 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 15.575
42 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 9.197
43 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 803
44 50 Πλωτές μεταφορές 306
45 51 Αεροπορικές μεταφορές 83
46 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.196
47 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 157
48 55 Καταλύματα 231
49 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.013
50 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 261
51 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 108
52 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 31
53 61 Τηλεπικοινωνίες 235
54 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 708
55 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 249
56 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 136
57 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
58 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 216
59 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.525
60 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 231
61 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.428
62 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 829
63 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 148
64 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 433
65 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 248
66 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
67 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 513
68 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 71
69 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 311
70 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 133
71 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 343
72 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 510
73 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 52
74 85 Εκπαίδευση 420
75 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 216
76 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 15
77 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 20
78 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 115
79 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 2
80 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 43
81 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 296
82 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 12
83 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 264
84 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 210
85 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 15
86 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
webΕΒΕΠ 1.0.2.114
SGA