Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 270
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 9
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 30
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 27
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 341
9 11 Ποτοποιία 16
10 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 2
11 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 59
12 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 67
13 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 22
14 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 51
15 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 46
16 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 154
17 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 17
18 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 134
19 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 13
20 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 83
21 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 116
22 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 65
23 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 332
24 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 81
25 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 115
26 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 184
27 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 22
28 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 295
29 31 Κατασκευή επίπλων 127
30 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 86
31 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 992
32 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 461
33 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 22
34 37 Επεξεργασία λυμάτων 22
35 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 525
36 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 54
37 41 Κατασκευές κτιρίων 878
38 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 383
39 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.236
40 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.647
41 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 16.260
42 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 9.474
43 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 889
44 50 Πλωτές μεταφορές 377
45 51 Αεροπορικές μεταφορές 92
46 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.373
47 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 161
48 55 Καταλύματα 294
49 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.112
50 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 277
51 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 108
52 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 28
53 61 Τηλεπικοινωνίες 257
54 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 740
55 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 273
56 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 150
57 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 17
58 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 242
59 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.671
60 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 261
61 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.566
62 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 885
63 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 162
64 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 486
65 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 267
66 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 6
67 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 580
68 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 79
69 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 365
70 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 142
71 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 376
72 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 581
73 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 52
74 85 Εκπαίδευση 424
75 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 246
76 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
77 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 20
78 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 139
79 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
80 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 45
81 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 324
82 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 12
83 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 265
84 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 229
85 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 15
86 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA