Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 276
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 9
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 28
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 27
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 343
9 11 Ποτοποιία 18
10 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 2
11 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 58
12 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 68
13 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 22
14 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 51
15 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 50
16 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 155
17 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 17
18 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 145
19 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 16
20 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 83
21 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 115
22 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 65
23 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 336
24 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 83
25 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 117
26 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 185
27 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 19
28 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 333
29 31 Κατασκευή επίπλων 123
30 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 88
31 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.039
32 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 495
33 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 24
34 37 Επεξεργασία λυμάτων 29
35 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 554
36 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 65
37 41 Κατασκευές κτιρίων 916
38 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 403
39 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.323
40 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.719
41 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 16.243
42 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 9.553
43 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 927
44 50 Πλωτές μεταφορές 419
45 51 Αεροπορικές μεταφορές 101
46 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.456
47 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 163
48 55 Καταλύματα 344
49 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.197
50 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 298
51 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 111
52 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 26
53 61 Τηλεπικοινωνίες 254
54 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 745
55 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 292
56 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 160
57 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
58 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 245
59 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.809
60 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 266
61 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.594
62 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 896
63 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 171
64 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 512
65 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 292
66 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 6
67 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 638
68 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 85
69 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 372
70 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 142
71 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 380
72 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 597
73 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 55
74 85 Εκπαίδευση 450
75 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 255
76 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
77 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 26
78 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 147
79 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
80 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 45
81 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 342
82 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 14
83 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 273
84 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 237
85 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 15
86 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA