Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 243
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 8
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 31
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 22
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 326
8 11 Ποτοποιία 18
9 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 2
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 59
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 61
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 26
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 43
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 45
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 153
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 14
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 130
18 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 13
19 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 78
20 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 111
21 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 65
22 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 315
23 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 84
24 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 107
25 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 180
26 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 21
27 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 258
28 31 Κατασκευή επίπλων 109
29 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 81
30 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 962
31 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 424
32 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 23
33 37 Επεξεργασία λυμάτων 22
34 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 476
35 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 48
36 41 Κατασκευές κτιρίων 822
37 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 351
38 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.107
39 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.518
40 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 15.512
41 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 9.199
42 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 799
43 50 Πλωτές μεταφορές 303
44 51 Αεροπορικές μεταφορές 82
45 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.181
46 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 156
47 55 Καταλύματα 230
48 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 983
49 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 263
50 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 101
51 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 31
52 61 Τηλεπικοινωνίες 235
53 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 695
54 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 245
55 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 132
56 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
57 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 209
58 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.505
59 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 230
60 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.417
61 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 824
62 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 137
63 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 426
64 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 240
65 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
66 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 507
67 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 71
68 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 320
69 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 132
70 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 345
71 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 506
72 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 50
73 85 Εκπαίδευση 422
74 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 208
75 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 15
76 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 21
77 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 114
78 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 2
79 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 42
80 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 297
81 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 12
82 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 263
83 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 204
84 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 15
webΕΒΕΠ 1.0.2.114
SGA