Αυθεντικοποίηση εγγράφων

Κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το webΕΒΕΠ, συνοδεύεται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης, τον οποίο μπορείτε να εισάγετε στην φόρμα που ακολουθεί για να εξακριβώσετε την αυθεντικότητά του.

Παρακαλώ περιμένετε...
Φόρμα Αυθεντικοποίησης
Αριθμός αυθεντικοποίησης:

Ο αριθμός αυθεντικοποίησης είναι κενός.

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA